DENNÍ PROGRAM

Děti potřebují pro svůj optimální rozvoj jasná pravidla, život ve škole pro ně musí být předvídatelný. Ve třídách proto děti pracují podle předem stanoveného programu dne (s výjimkou dnů, kdy se koná plavání či jízda na koni). Následující přehled představuje příklad typického dne, který se může v závislosti na programu a probíraných tématech mírně obměňovat.Mladší děti

ŽLUTÁ A ČERVENÁ TŘÍDA

(2,5 - 4 roky)

8.00 - 9.00

Příchod do školy

9.00 - 9.40

„Ranní kruh“ (Circle Time), Kalendář

9.45 - 10.00

Svačina

10.15 - 10.45

Tématická lekce

11.00 - 11.30

Procházka, aktivity venku

11.45 - 12.15

Oběd

12.15 – 12.30

Odchod dětí – dopolední program

12.30 – 13.45

Relaxace, spánek

14.00 – 14.30

Miniklubíčka – vedený program

14.40 – 15.00

Svačina

15.00

Odchod dětí s programem do 15 hodin

15.00 – 18.00

Volná supervidovaná hra/Odchod domů

STARŠÍ DĚTI

MODRÁ A ZELENÁ TŘÍDA

(4 - 6 let)

8.00 - 9.00

Příchod do školy

9.00 – 10.00

„Ranní kruh“ (Circle Time), Kalendář

10.05 - 10.20

Svačina

10.25 – 11.25

Tematická lekce

11.25 – 12.10

Procházka, aktivity venku

12.20 – 12.50

Oběd

13.00 – 13.45

Relaxace

14.00

Odchod dětí – dopolední program

14.00 - 14.45

Odpolední kluby, anglická konverzace

14.45 - 15.00

Svačina

15.00

Odchod dětí – s programem do 15hodin

15.00 - 18.00

Volná supervidovaná hra / Odchod domů

NAŠE KURIKULUM

Školní rok je rozdělen do tematických oblastí, které podporují kognitivní, emoční a tělesný rozvoj dětí. Aktivity jsou dětem předkládány zábavnou a hravou formou tak, aby je co nejvíce motivovaly k učení. Děti pracují a učí se v rámci mesíčních témat, viz. Program školního roku.

Informace o dění ve škole

S konkrétními aktivitami, jimiž se děti ve škole zabývají, se mohou rodiče seznámit prostřednictvím rodičovské sekce na webových stránkách www.bumblebee.cz. Tato část webových stránek je interní a je ochráněna heslem. Heslo je rodičům sděleno při nástupu do školy. Pravidelně rovněž vychází časopis pod názvem BB News.


Zdraví a hygiena

Učitelé nepřetržitě dohlížejí na dodržování hygienických zásad a zároveň děti vedou k samostatnosti a upevnění základních návyků. Spolu s tím jsou také děti vedeny k zodpovědnosti za své osobní věci a hračky.


Plavání

Součástí kurikula Bumble Bee je i seznamování s vodou a propedeutika plavání. Děti jsou na plavání dopravovány školním autobusem, a to vždy jednou za 14 dní od října do konce května. Cílem lekcí plavání je přiblížit dětem nenásilnou formou vodní prostředí a položit základy techniky plavání, která je dále rozvíjena na základní škole. Lekce jsou vedeny profesionální trenérkou.Koně a lekce hipotherapie

V období říjen - květen děti navštěvují jedenkrát do týdne hodiny hipoterapie, kde jsou pod vedením zkušených lektorů vedeni k základům jezdectví a správnému vztahu ke zvířatům. Bumble Bee navštěvuje školní statek České zemědělské univerzity v Praze-Suchdol (www.czu.cz).

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.