NOVÝ KONCEPT PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY V BUMBLE BEE

Naše škola nabízí systematickou péči o předškolní děti v českém i anglickém jazyce. Připravenost dětí na přechod do základních škol považujeme za jednu z priorit v systému našeho vzdělávání. Předškolní přípravě v anglickém jazyce se věnují naši učitelé - rodilí mluvčí. Předškolní přípravu v českém jazyce jsme posílili také odpoledním kroužkem Všeználek. Více v sekci KLUBY

NOVÝ KONCEPT PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY V BUMBLE BEE

Předškolní příprava v českém i anglickém jazyce

Předškolní příprava v obou jazycích se bude zaměřovat na rozvoj následujících oblastí:

  • Jazykové dovednosti – slovní zásoba a správné používání českého i anglického jazyka

  • Logické a matematické dovednosti - základní logické a matematické kategorie, práce s čísly a tvary, základní koncepty (před, za, nad, pod), pravolevá orientace, koncepty délky, velikosti atd.

  • Motorické dovednosti – správný úchop tužky, požadované motorické schopnosti a dovednosti.

  • Sociální oblast – komunikace, práce v týmu, diskuse.

  • Před–čtenářská příprava – práce s knihou a příběhy, dramatizace, básničky, říkanky, písničky.

Součástí každodenní výuky je práce s pracovními listy, jež jsou zaměřené na rozvíjení výše zmíněných oblastí. Důležitým bodem předškolní přípravy je rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky. Děti se pomocí speciálních pomůcek (speciální gumové násady) učí správnému držení tužky a pravidelně se věnují pracovním listům zaměřeným právě na grafomotoriku. V rámci před-čtenářské přípravy se děti seznamují s knihou, učí se s ní zacházet, rozeznávají význam jednotlivých charakterů postav. Dále poznávají, jak a kde kniha vzniká, kdo je spisovatel a kdo je ilustrátor. Součástí práce s knihou je tvorba vlastních příběhů, které děti nadšeně vyprávějí.

CZ

Předškolní příprava v českém jazyce

Do předškolní přípravy zapojujeme i mladší děti z modrých tříd a to z důvodu dřívějších nástupů dětí do základních škol a to vše v rámci odpoledních klubů:

1. Český klub pro děti s mateřským jazykem čeština  Bumble Bee (pro modré třídy)

2.. Speciální předškolní příprava vedená pedagogem ZŠ v českém jazyce  (pro zelené třídy)


 


ENG

Předškolní příprava v anglickém jazyce

Oficiálním programem pro předškolní přípravu v anglickém jazyce zůstává nadále program „Jolly Phonics“, který je vyučován v zelené třídě.

Program je zaměřen na práci nejen s písmeny, ale i celými slovy, které děti rozpoznávají na základě obrazových pomůcek. Děti se nejprve učí rozeznávat zvuky jednotlivých písmen a písmena k nim přiřazovat. Poté se učí řadit písmena tak, jak po sobě následují v abecedě. Paralelně s tímto se pomocí krátkých příběhů seznamují s vizuální podobou celých slov a dle obrázků dokážou složit i jednoduché věty jako například "I like apple" a další.

Jak společně s dětmi pracujeme, mohou rodiče sledovat na speciální nástěnce, která je určená předškolní přípravě a programu Jolly Phonics a je umístěná v prvním patře školy. 

Cílem nového konceptu předškolní přípravy, je připravit všechny děti (s mateřským jazykem čeština i jiným mateřským jazykem) na vstup do českých, anglických a také bilingvních základních škol.

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.