Vítejte v anglické jazykové školce Bumble Bee!


9 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT BUMBLE BEE:


udova se nachází v klidné části ulice Bubenečská (Praha 6) a má vlastní, nově zrekonstruovanou zahradu.

U čitelé jsou vždy profesionály ve svém oboru.

áme pestrou nabídku odpoledních aktivit pro děti od 2,5 - 7 let.

edlivě dbáme na správný vývoj řeči u dětí.

etošní novinkou jsou čtecí babičky a dědečkové.

mpatický přístup v práci s dětmi.


ezva výlety a akce pro děti. Jezdíme do muzeí, ZOO, divadel, 2x za rok organizujeme školky v přírodě.

fektivita výuky je zajištěna díky nízkému počtu dětí, který ve třídách udržujeme. 

konomický rozhled získávají děti díky výukovému programu Junior Achievement.Bumble Bee není klasická anglická soukromá mateřská školka. Jedná se o mezinárodní jazykovou školu pro děti předškolního věku.

Jazyková škola Bumble Bee je otevřena od září roku 1995. Chtěli bychom oslovit všechny rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku a seznámit je s ojedinělým pojetím této atraktivní školy. S pojetím, které by mělo uspokojit zejména rodiče s vyššími nároky na odborný a cílevědomý přístup k rozvoji osobnosti svých dětí. Krédem školy je nadstandardní péče o dítě. Je zaměřena na přirozené, nedirektivní objevování všech potenciálních dispozic, podporuje v dětech tvořivost, zaujetí pro hru a schopnost komunikace v rovnocenném dětském kolektivu. Vede první kroky dětí směrem k uvědomování si vlastního já, k rozvoji tvůrčího sebevědomí, vytváří osobnostní předpoklady pro snazší zvládnutí dalších výchovných a vzdělávacích stupňů.

 
VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, UČITELÉ, ORGANIZACE TŘÍD

Bumble Bee je školou mezinárodní, ve které se mluví anglicky. S dětmi pracují kvalifikovaní čeští učitelé i rodilí mluvčí z Anglie a USA. Odpolední program je veden specialisty volnočasových aktivit. Všichni pedagogové jsou absolventy kursu nedirektivní práce s dětmi a pravidelně absolvují další vzdělávání v oblasti práce s předškolními dětmi. Škola má čtyři následující třídy: ŽLUTÁ, ČERVENÁ, MODRÁ a ZELENÁ. Třídy jsou věkově homogenní. Žlutou navštěvují děti od 2,5 - 3,5 let, červenou děti od 3,5 – 4 let, modrá třída je určena pro děti 4 - 5 leté, zelená třída je pro předškolní věkovou skupinu. Zelené a modré třídy vedou kvalifikovaní učitelé- rodilí mluvčí, žluté a červené mají na starosti zkušené české učitelky s pedagogickým vzděláním. V odpoledních hodinách se dětem věnují specialisté pro volnočasové aktivity.


NEDIREKTIVNÍ PŘÍSTUP

Nedirektivní přístup klade důraz na samostatnost a vlastní iniciativu dětí, vede je k zodpovědnosti za vlastní chování a k respektování přirozených hranic a požadavků. Vychází z teorie Carla R. Rogerse - Person Centred Approach. Učitelé vytvářejí přátelskou přijímající atmosféru a snaží se pochopit pocity a prožitky dítěte.


NÍZKÝ POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH

Mimořádně pestrý program školy je promyšleně uspořádán do jednotlivých vývojových cyklů. Ty se konkrétně realizují ve čtyřech věkově homogenních třídách, ovšem bez rozlišení národnosti. Udržujeme nízký počet dětí ve skupinách.


ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO NEJMENŠÍ

Je určen dětem od 2,5 do 3 let bez rozdílu národnosti a probíhá ve žluté třídě. Cílem tohoto programu je připravit naše nejmenší čmeláčky na optimální zapojení do programu jazykové školy Bumble Bee pro děti od 3 do 6 let.


DĚTSKÝ PSYCHOLOG

Součástí školy je kontakt s dětskou psycholožkou, který dbá na odpovídající rozvoj mentálních a řečových kvalit každého dítěte. Vycházíme přitom z faktu, že přístup dětí předškolního věku ke vstřebávání cizího jazyka je neopakovatelně bezprostřední, dlouhodobě účinný a překvapivě rychlý. 

PEDIATR

Škola od začátku spolupracuje s dětskou lékařkou MUDr. Barbarou Taušovou, dohlížející na správný fyzický rozvoj a výživu dětí.

JAK KOMUNIKUJEME S RODIČI?

1: Denně info na Twigsee

2: Měsíčně magazín

3: Měsíčně káva s vedením 

4: Dvakrát ročně třídní schůzky s pedagogy

Snažíme se, aby rodiče našich čmeláčků přicházeli i odcházeli informovaní a spokojení stejně jako jejich děti.

SPECIFIKA PROSTŘEDÍ

Škola je umístěna v tichém, zdravém prostředí vilových čtvrtí a jejich součástí je i péče o zdravou výživu (při stravování je umožněn výběr ze tří jídel a specifický pitný režim), péče o pravidelný pohyb, organizování pobytu v přírodě - zimní a letní školy v přírodě. Celá budova školy je vybavena originálním nábytkem, který spojuje vzdělávací program jazykové školy s výchovným pojetím nedirektivní školy.

CHARITATIVNÍ ČINNOST

Způsob partnerského vedení umožňuje dětem rozvíjet jejich smysl pro přátelství, pomoc a charitu. Škola spolupracuje s nadacemi Archa Chantal a Dobrý anděl na jejichž projekty děti pravidelně přispívají výtěžkem z benefiční akcí.

AKTUALITY

V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST PRO DĚTI VE VĚKU 2,5 AŽ 7 LET.
POKUD VÁS NAŠE ŠKOLKA ZAUJALA, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA OSOBNÍ PROHLÍDKU.

Program a organizace školního roku

Školní rok začíná v září a končí v červnu. Škola je otevřená od 7:45 do 18:00 hodin. Děti by měly být ve škole nejpozději v 8.45 hodin ráno tak, aby se měly čas připravit na téma dne, které začíná v 9:00 ranním kroužkem a po svačině přechází plynule do projektu dne. 

PRÁZDNINY A SVÁTKY

Bumble Bee je v provozu otevřeno celoročně s výjimkou státních svátků.

SPOLUPRACUJEME

Soukromá odrinace MuDr. Barbary Taušové

Web: https://pediatrie.cz

Nadstandardní pediatrická péče a vysoká odbornost

Pediatrická ambulance MUDr. Barbary Taušové je unikátní lékařské pracoviště, které poskytuje komplexní léčebnou péči na vysoké úrovni. Důraz klademe především na odbornost, moderní léčebné postupy, citlivý přístup k dětským pacientům, respekt k individuálním potřebám dětí i rodičů a také na nadstandardní služby.

CANADIAN MEDICAL CENTER

Web: http://www.cmcpraha.cz

PREMIUM PAEDIATRIC CARE AND A HIGH STANDARD OF PROFESSIONALISM

The paediatric outpatient clinic at Canadian Medical Care is a unique medical workplace that provides complex medical care of a high standard.

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.