Projekty a charita

V Bumble Bee se děti mj. seznamují s tím, že ne všichni mají v životě stejné příležitosti, a že je proto důležité pomáhat těm, kteří to potřebují. Během školního roku volně zařazujeme témata, kde se děti učí o tom, jak si lidé mohou mezi sebou pomáhat. Snažíme se vést naše žáky k empatii s nemocnými a postiženými lidmi, kteří naši pomoc trvale potřebují.

Způsob partnerského vedení umožňuje dětem rozvíjet jejich smysl pro přátelství, pomoc a charitu.

NADACE DOBRÝ ANDĚL, POKRAČUJEME I V ROCE 2022

K Vánocům neodmyslitelně patří i konání dobrých skutků. V tomto roce jsme se rozhodli pokračovat v podpoře nadace DOBRÝ ANDĚL, které poputují peníze, které se utrží na prodejní výstavě.

      Zvolili jsme tuto nadaci, jelikož nám je velmi blízká z několika důvodů. Je velmi konkrétní a transparentní, obdržené peníze ve stoprocentní výši, (klíčový princip nadace „Do posledního haléře®“) putují rodinám, které se vlivem nemoci, dostaly do tíživé situace.

     Podmínkou je také, že je pacient léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě. Dodržování všech finančních pravidel fungování systému DOBRÝ ANDĚL, která jsou zakotvena v etickém kodexu, je pravidelně auditováno.Tato nadace je sponzorována společnostmi na dlouhodobé bázi, ale i jednorázovými příspěvky, jako je ten náš :-)

Dalším důvodem je rychlost, s jakou dochází k podpoře rodin, co doručí vyplněnou žádost potvrzenou lékařem, je to 1 měsíc! Rodiny dostávají částky ve stejné výši a je to pro ně pravidelná finanční podpora, v těch nejtěžších časech.

Díky Vám, jsme na účet DOBRÉHO ANDĚLA poslali celkem 17.150,- Kč a tím podpořili celkem 4 rodiny s nemocnými dětmi: Jindřich Svoboda, Filip Bína, Marie Foldynová, Vojtěch Daneš

 Moc se na Vás těšíme a předem děkujeme za účast!

Jana & BB Team

NADACE DOBRÝ ANDĚL

V roce 2015 jsme se rozhodli podpořit finančním příspěvkem nadaci DOBRÝ ANDĚL, která pomáhá rodinám s dětmi, kde otec, matka nebo některé z dětí trpí rakovinou nebo trpí jiným závažným onemocněním.

V prosinci jsme zorganizovali dobročinný trh, kde si mohli rodiče dětí z Bumble Bee zakoupit výrobky dětí a výnosem podpořit malého Jindru a jeho rodinu. Výnos předčil naše očekávání a vybralo se celkem 7.150,- Kč  Velké díky, všem zúčastněným!

Příběh rodiny, kterou jsme podpořili…

Paní Kamila žije se svým přítelem a dětmi Klárou (*1999) a  Jindřichem (*2009) v Nové Roli u Karlových Varů. Klárka je studentkou prvního ročníku střední školy, Jindra je předškolák a navštěvuje mateřskou školu. Bohužel v únoru lékaři rodičům oznámili závažnou zprávu, Jindra onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií.

Tento typ leukémie je nejčastějším zhoubným onemocněním dětí, šance na úplné vyléčení je díky novým přístupům poměrně vysoká. Léčba je obvykle dlouhodobá a její větší část tráví pacienti ve nemocnici. Po jejím ukončení je jejich imunita velmi křehká, musí dodržovat speciální režim, jehož součástí je finančně nákladná nízkobakteriální strava. Je nutné omezit případné riziko infekce, proto lékaři nedoporučují návštěvu dětského kolektivu.

Jindra se léčí ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde podstupuje chemoterapie. Léčba leukémie je dlouhodobá, ve většině případů trvá minimálně 2 roky. Rodiče Jindříška vzkazují poděkování za podporu a ochotu pomáhat, za to, že na ně myslíte. S nemocí se objevilo mnoho výdajů, zatímco rodině příjem klesl. Aby se mohli věnovat péči o nemocného Jindříška, museli omezit své pracovní povinnosti, hlavně maminka. 

Jsme moc rádi, že můžeme učit naše děti pomáhat potřebným a být citlivý a ohleduplný k druhým lidem.

NADACE DOBRÝ ANDĚL

nadace archa chantal

S nadací Archa Chantal  spolupracujeme již od roku 2003. Pravidelně vždy před koncem školního roku organizujeme dobročinnou aukci, kde se draží umělecká díla vytvořená dětmi za asistence Davida Metaxase, který přichází vždy s velmi neobvyklými nápady. Od roku 2003, se nám podařilo přispět částkou téměř 385 000 Kč !!!

http://www.archa-chantal.cz/)

nadace archa chantal

Projekt "děti dětem"

8.4. 2015 proběhl v Bumble Bee projekt "Děti dětem". Rodiče spolu se svými dětmi a třídními učiteli vyrobili 50 panenek. Všem, kteří se tohoto odpoledne zúčastnili, děkujeme za jejich čas a ochotu zapojit se do projektu.

Panenky, které vidíte na fotce, poputují na dětská oddělení pražských fakultních nemocnic. Předání se zúčastní děti ze Zelené třídy s panem učitelem Davidem. Fotografie z předání naleznete ve skryté sekci "Pro rodiče".

Během dopoledne si děti povídaly se svými učiteli o významu Kiwanis panenky pro nemocné děti. Během ranního projektu si každé dítě vyrobilo svoji papírovou Kiwanis panenku. (viz galerie níže)

Projekt "děti dětem"

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.