Odpolední a zájmové kluby

Každý den si děti mohou vybrat z pestré nabídky odpoledních klubů. Kluby vedou naši učitelé nebo zkušení lektoři, kteří spolupracují s naší školou. Děti si mohou vybrat aktivity zaměřené na rozvoj sportovních dovedností, nebo se zaměřit na umělecké a vzdělávací kroužky. I zde probíhá výuka v anglickém jazyce.

Odpolední a zájmové kluby

Anglická konverzace

Tento klub je určen pro děti z modré a zelené třídy a bude probíhat každý den pro děti, kteří se nezapíší do kroužků. Děti v něm budou rozvíjet své komunikační dovednosti v anglickém jazyce a to formou nejrůznější her a úkolů.

Více

Předškolní příprava v českém jazyce

Cílem klubu je usnadnit dětem plynulý přechod na základní školu. Náplní klubu bude předškolní příprava, kterou povede zkušená paní učitelka, která učí 1. stupeň na ZŠ. 

Více

Moderní tanec

Rád zpíváš, tančíš a posloucháš hudbu? Chceš tančit všude, kam přijdeš? Pokud je tvoje odpověď ANO, tento klub je určen právě pro tebe !!!

"Tanec je vytvořen k tomu, aby vyjádřil estetické cítění lidí. " Sondra Horton Fraleigh (1987)

Taneční klub ti pomůže být aktivní a rozvíjet svou koordinaci, sílu a koncentraci. Když jsou děti zapojeny do tanečních kurzů, učí se, že díky svým pohybům mohou vyprávět celý příběh a tak komunikovat svým vlastním originálním způsobem. Skrze tanec děti mohou vyjadřovat  své pocity, které nemohou vyjádřit ústně.

V tanečním klubu pomáhám dětem zlepšovat jejich sociální a komunikační dovednosti, naučit se pracovat jako součást týmu, rozvíjet větší pocit sebedůvěry a spolupráce a najít nové přátele.

Těším se na tebe v tanečním klubu!!!

Více

Malý cestovatel

Přijď za námi a objevuj svět, ve kterém žiješ. 

V našem cestovatelském kroužku se budeme učit o různých kulturách a zvycích skrz naši zeměkouli. Vytvoříme si encyklopedii, kde zachytíme naše nové poznatky. Přidej se k nám a procestuj svět od Karibiku až po pouště afrického kontinentu.

Více

Sportovní klub

Máš rád pohyb, hry s kamarády a závodění? Tak neváhej a přijď si zasportovat do našeho klubu. Budeme se věnovat rozvíjení pohybových dovedností a návyků, zdokonalovat obratnost, rychlost, fyzickou výkonnost a tím i sebevědomí. Hlavní snahou bude utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu a cvičení vůbec.

Těším se na vás! :-)

Více

Moderní výtvarné umění a keramika

Rád tvoříš, nebojíš se experimentů a trpělivé práce? Máš fantazie na rozdávání a šikovné ruce?

Tak neváhej a zapiš se do kreativního klubu, kde se seznámíš s různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi. Nahlédneš do dějin umění a seznámíš se s díly některých umělců. Vyzkoušíš si práci s různými materiály.

Těším se na Tebe a Tvé originální nápady!

V tomto klubu prozkoumáme základy výtvarného moderního umění. Děti se povědomí o výtvarném umění a konceptu designu. Projekty budou zaměřeny na rozvoj výtvarných a motorických dovedností, jako je malba, kresba, koláž atd. Spolu s těmito dovednostmi se naučíme základy historie umění se slavnými umělci a uměleckými výtvarnými směry. Naučíme se základní dovednosti, jak pracovat s hlínou a jak vyrobit keramické předměty, které nám vydrží celý život. Děti se budou cítit uvolněně a vyzkouší si nejrůznější výtvarné techniky.

Více

Vědecký klub

Zajímáš se o svět kolem sebe? Chceš se dozvědět, jak věci fungují? Baví tě zkoušet různé experimenty? Jestli tvá odpověď zní "ANO", tak je tento vědecký kroužek určený právě pro tebe!  Zjistíš tu například, proč sopky vybuchují, jak vzniká déšť a mnoho dalších zajímavostí. Čekají nás laboratorní pokusy a výroba slizu, modelíny a další zábavné vědecké tvoření. Připrav se na svět plný objevů. Těším se na spoustu nadšených tváří při zkoumání vědy a techniky. 

Více

Bricks for Kidz

Hodiny s Bricks 4 Kidz nabízí pozoruhodný zážítek pro děti, kdy se děti učí, staví a hrají si …s kostkami LEGO®.

Program Bricks 4 Kidz® je založen na plánech speciálně vypracovaných inženýry a architekty. Děti se učí a hrají si s kostkami LEGO® při stavění modelů na téma zvířata, lidské tělo, hudební nástroje, dopravní prostředky, sportovní aktivity, přírodní sily nebo atrakce ze zábavních parků. Mladší děti staví s kostkami LEGO DUPLO® a starší děti staví s kostkami LEGO Technic®. Speciálně připravené a sestavené stavebnice a tématicky připravené modely zapojí a podpoří zvídavost a tvořivost dětí. Vše vede ke spontánní hře, při které se děti vzdělávají a která dále rozvíjí jejich motorické ale i sociální a komunikační schopnosti.

Více

Všeználek

Cílem tohoto kroužku bude posílení nejen jazykových, ale i sociálních a motorických dovedností. Dětem tímto umožníme širší předškolní přípravu   na hladký přechod do českých základních škol.

Náplň kroužku:

• diskuze na různá témata, rozšiřování slovní zásoby

• učení se názvů: zvířat – lesní, domácí, exotická; ovoce, zelenina, květiny, stromy; dopravní prostředky a rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině) a druhy práce a činností dospělých a dětí, části lidského těla, dny v týdnu, roční období

• učení se pojmů prostorových a časových, zvládnutí pravo-levé orientace

• učení se adresy, kde bydlím, jak se jmenují moje rodiče

• dramatizace pohádek a příběhů, rozpoznání a vyprávění krátké pohádky

• hraní tvořivých a námětových her, např. na školu, na rodinu, na cestování nebo na lékaře     a jiné.

• vnímání hlásek ve slově a na začátku slova, rozložení slov na slabiky

• nácvik správného mluveného projevu— mluvení celými větami a gramaticky správně

• učení se poznatků ze světa přírody živé i neživé, lidí a kultury

• procvičování jemné motoriky—grafomotorické listy, nácvik správného úchopu tužky, kresba postavy se všemi základními znaky, dokreslování chybějících částí obrázku

•  procvičování předmatematických pojmů— porovnávání, uspořádání a třídění souborů předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)

• práce samostatně i ve skupině

 


Více

Logopedický český klub

V českém logopedickém klubu děti rozvíjejí svůj mateřský jazyk, rozšiřují slovní zásobu, procvičují správnou výslovnost a tříbí vyjadřovací schopnosti. Prostřednictvím českých básniček, pohádek a příběhů i jejich dramatizace, povídání o ročních obdobích a písniček, říkanek, hádanek, jazykolamů, přísloví i tradičních slovních a pohybových her se seznamují s českými tradicemi a zvyky a zároveň rozvíjejí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

 

Děti získají znalosti a vědomosti, které jim usnadní plynulý přechod do předškolní přípravy a logopedické prevence v zelené třídě.


Více

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu bude probíhat každou středu od 15:15-16:00.

Co se děti naučí: rytmus, artikulaci, správné vedení melodie, rozvíjení hudebního sluchu. Zpívat se bude primárně českém, ale také pár písní v anglickém jazyce.

Kroužek povede paní učitelka Mgr. Oli Jokschová

Více

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.