Odpolední a zájmové kluby

Každý den si děti mohou vybrat z pestré nabídky odpoledních klubů. Kluby vedou naši učitelé nebo zkušení lektoři, kteří spolupracují s naší školou. Děti si mohou vybrat aktivity zaměřené na rozvoj sportovních dovedností, nebo se zaměřit na umělecké a vzdělávací kroužky. I zde probíhá výuka v anglickém jazyce.

Odpolední a zájmové kluby

Anglická konverzace

Tento klub je určen pro děti z modré a zelené třídy a bude probíhat každý den pro děti, kteří se nezapíší do kroužků. Děti v něm budou rozvíjet své komunikační dovednosti v anglickém jazyce a to formou nejrůznější her a úkolů.

Více

Předškolní příprava v českém jazyce

Cílem klubu je usnadnit dětem plynulý přechod na základní školu. Náplní klubu bude předškolní příprava, kterou povede zkušená paní učitelka, která učí na 1. stupni ZŠ. 

Více

Sportovní klub

Máš rád pohyb, hry s kamarády a závodění? Tak neváhej a přijď si zasportovat do našeho klubu.  

Věřím, že si sportování s námi opravdu užiješ! 

Budeme se věnovat rozvíjení pohybových dovedností a návyků, zdokonalovat obratnost, rychlost, fyzickou výkonnost a tím i sebevědomí. Hlavní snahou bude utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu a cvičení vůbec. Sportovní klub pomůže dětem, aby zůstaly v dobré fyzické kondici. Dále se tu naučí různé základy sportů, týmových her, atletických dovedností a jejich pravidla. Čas budeme věnovat také učení se ,,fair play" a naučíme se přijímat výhru i prohru a to s respektem k druhým. Formou her budeme běhat, skákat, házet míčem na cíl, trefovat se do brány a mnoho dalšího. Děti si osvojí různé cviky, které jim pomohou zůstat fyzicky zdatnými. 

 


Více

Počítačový kroužek

Co je to počítač? Jak funguje? A co se ukrývá uvnitř počítače? Jestli chceš prozkoumat svět počítačů a jejich obrovské možnosti tvoření videí, hudby, knih a mnoho dalšího, přidej se k nám!

Tento NOVÝ kroužek pomůže uvést předškolní děti, jakožto příští generaci, do světa porozumění počítačů a programování.Počítače a programování je a čím dál více bude součástí gramotnosti 21. století, a proto se děti bez pochopení jeho základů neobejdou. Děti se budou hravou formou učit používat tvořivé aplikace jako např. iMovie, Book creator, Stop Motion a další k vytváření svých vlastních osobitých projektů. Nebudou konzumovat obsah, ale učit se být tvůrčí a objevovat nové možnosti kreativity a to právě pomocí nejrůznějších aplikací a dalších moderních technologií. V tomto klubu si děti také vyzkouší používat 3D tiskárnu a programovat robotické hračky. A jelikož je programování tvůrčí činnost, děti si vyzkouší zábavnou formou množství tvořivých úkolů a projektů, které jim pomohou pochopit počítače jako nástroj k rozvoji kreativního počítačového myšlení.


 

Více

Kreativní výtvarný kroužek

Rád tvoříš, nebojíš se experimentů a trpělivé práce? Máš fantazie na rozdávání a šikovné ruce?

Tak neváhej a zapiš se do kreativního klubu, kde se seznámíš s různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi. Nahlédneš do dějin umění a seznámíš se s díly některých umělců. Vyzkoušíš si práci s různými materiály.

Těším se na Tebe a Tvé originální nápady!

V tomto klubu prozkoumáme základy výtvarného a moderního umění. Děti získají povědomí o výtvarném umění a konceptu designu. Projekty budou zaměřeny na rozvoj výtvarných a motorických dovedností, jako je malba, kresba, koláž atd. Spolu s těmito dovednostmi se naučíme základy historie umění se slavnými umělci a uměleckými výtvarnými směry. Naučíme se základní dovednosti, jak pracovat s nejrůznějšími výtvarnými materiály. Děti se budou cítit uvolněně a vyzkouší si nejrůznější výtvarné techniky.
Kreativní kroužek je navržený tak, aby rozvíjel dětskou tvořivost, zručnost, estetiku a jemnou motoriku.


     

Více

Vědecký klub

Zajímáš se o svět kolem sebe? Chceš se dozvědět, jak věci fungují? Baví tě zkoušet různé experimenty? Jestli tvá odpověď zní "ANO", tak je tento vědecký kroužek určený právě pro tebe!  Zjistíš tu například, proč sopky vybuchují, jak vzniká déšť a mnoho dalších zajímavostí. Čekají nás laboratorní pokusy a výroba slizu, modelíny a další zábavné vědecké tvoření. Připrav se na svět plný objevů. Těším se na spoustu nadšených tváří při zkoumání vědy a techniky. 

Více

Bricks for Kidz

Hodiny s Bricks 4 Kidz nabízí pozoruhodný zážítek pro děti, kdy se děti učí, staví a hrají si …s kostkami LEGO®.

Program Bricks 4 Kidz® je založen na plánech speciálně vypracovaných inženýry a architekty. Děti se učí a hrají si s kostkami LEGO® při stavění modelů na téma zvířata, lidské tělo, hudební nástroje, dopravní prostředky, sportovní aktivity, přírodní sily nebo atrakce ze zábavních parků. Mladší děti staví s kostkami LEGO DUPLO® a starší děti staví s kostkami LEGO Technic®. Speciálně připravené a sestavené stavebnice a tématicky připravené modely zapojí a podpoří zvídavost a tvořivost dětí. Vše vede ke spontánní hře, při které se děti vzdělávají a která dále rozvíjí jejich motorické ale i sociální a komunikační schopnosti.

Více

Všeználek

Cílem tohoto kroužku bude posílení nejen jazykových, ale i sociálních a motorických dovedností. Dětem tímto umožníme širší předškolní přípravu na hladký přechod do předškolní Zelené třídy.

Náplň kroužku: 

• diskuze na různá témata, rozšiřování slovní zásoby v návaznosti na školní vzdělávací plán.

• učení se pojmů prostorových a časových, zvládnutí pravo-levé orientace

• učení se adresy, kde bydlím, jak se jmenují moje rodiče 

• dramatizace pohádek a příběhů, rozpoznání a vyprávění krátké pohádky 

• hraní tvořivých a námětových her, např. na školu, na rodinu, na cestování nebo na lékaře a jiné.

• vnímání hlásek ve slově a na začátku slova, rozložení slov na slabiky 

• nácvik správného mluveného projevu— mluvení celými větami a gramaticky správně

• rozvoj hudebního cítění (hudebně-pohybové hry, rytmizace, hlasová výchova)

• procvičování jemné motoriky—grafomotorické listy, nácvik správného úchopu tužky, kresba postavy se všemi základními znaky, dokreslování chybějících částí obrázku

•  procvičování předmatematických pojmů— porovnávání, uspořádání a třídění souborů předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu) 

• práce samostatně i ve skupině

 Více

Logopedický český klub

Chtěl bys umět dobře mluvit česky a správně vyslovovat všechny hlásky? Jestli ano, tak jsi srdečně zván do našeho logopedického kroužku.

 

Na logopedickém kroužku zvlášť pro Modrou a Zelenou se budeme seznamovat s naším mateřským jazykem.

Primárně se zaměříme na procvičování správné výslovnosti všech hlásek (i sykavky, rotacismy, měkčení).

Budeme rozvíjet komunikativní dovednosti, kultivovaný projev, ale také i logické myšlení, zrakové a sluchové vnímání a jemnou a hrubou motoriku formou her a pracovních listů.

 

Prostřednictvím českých básniček, pohádek, písniček, hádanek, her a naší společné komunikace děti v českém klubu rozvíjejí svůj mateřský jazyk, rozšiřují slovní zásobu, procvičují správnou výslovnost a tříbí vyjadřovací schopnosti.

 

Děti získají znalosti a vědomosti, které jim usnadní plynulý přechod do předškolní přípravy v Zelené třídě a také do základních škol. 

Více

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.