Odpolední a zájmové kluby

Každý den si děti mohou vybrat z pestré nabídky odpoledních klubů. Kluby vedou naši učitelé nebo zkušení lektoři, kteří spolupracují s naší školou. Děti si mohou vybrat aktivity zaměřené na rozvoj sportovních dovedností, nebo se zaměřit na umělecké a vzdělávací kroužky. I zde probíhá výuka v anglickém jazyce.

Odpolední a zájmové kluby

Anglická konverzace

Tento klub je určen pro děti z modré a zelené třídy a bude probíhat každý den pro děti, kteří se nezapíší do kroužků. Děti v něm budou rozvíjet své komunikační dovednosti v anglickém jazyce a to formou nejrůznější her a úkolů.

Více

Předškolní příprava v českém jazyce

Cílem klubu je usnadnit dětem plynulý přechod na základní školu. Náplní klubu bude předškolní příprava, kterou povede zkušená paní učitelka Mgr. Lenka Prixová, která učí 1. stupeň na ZŠ. Součástí výuky bude i minivýlet nebo exkurze na základní školu, aby se děti naučily vnímat učitele i mimo budovu Bumble Bee.

Více

Moderní tanec a Aerobik

Rád zpíváš, tančíš a posloucháš hudbu? Chceš tančit všude, kam přijdeš? Pokud je tvoje odpověď ANO, tento klub je určen právě pro tebe !!!

"Tanec je vytvořen k tomu, aby vyjádřil estetické cítění lidí. " Sondra Horton Fraleigh (1987)

Taneční klub ti pomůže být aktivní a rozvíjet svou koordinaci, sílu a koncentraci. Když jsou děti zapojeny do tanečních kurzů, učí se, že díky svým pohybům mohou vyprávět celý příběh a tak komunikovat svým vlastním originálním způsobem. Skrze tanec děti mohou vyjadřovat  své pocity, které nemohou vyjádřit ústně.

V tanečním klubu pomáhám dětem zlepšovat jejich sociální a komunikační dovednosti, naučit se pracovat jako součást týmu, rozvíjet větší pocit sebedůvěry a spolupráce a najít nové přátele.

Těším se na tebe v tanečním klubu!!!

Více

Malý cestovatel

Přijď za námi a objevuj svět, ve kterém žiješ. 

V našem cestovatelském kroužku se budeme učit o různých kulturách a zvycích skrz naši zeměkouli. Vytvoříme si encyklopedii, kde zachytíme naše nové poznatky. Přidej se k nám a procestuj svět od Karibiku až po pouště afrického kontinentu.

Více

Sportovní klub

Máš rád pohyb, hry s kamarády a závodění? Tak neváhej a přijď si zasportovat do našeho klubu. Budeme se věnovat rozvíjení pohybových dovedností a návyků, zdokonalovat obratnost, rychlost, fyzickou výkonnost a tím i sebevědomí. Hlavní snahou bude utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu a cvičení vůbec.

Těším se na vás! :-)

Více

Keramický klub

V keramickém kroužku se děti naučí, co to vlastně hlína je a jak se s ní dá pracovat. 
Budeme se učit o procesu glazování a následném vypálení hlíny. Děti se seznámí s historií, jak a k čemu se hlína používala a jaké využití má v dnešní době.
 Většina dětí ráda pracuje s tímto zajímavým materiálem. Při vytváření výrobků z hlíny prožívají klid a uvolnění. Děti se naučí základní dovednosti, jak s keramickou hlínou pracovat a vyrobí si z ní všechno možné od zvířátek, přes hrnečky až po kachličky. Budeme 
tisknout, lisovat, vytlačovat, válcovat a děti si tak vytvoří krásné předměty, které jim vydrží po celý život. Předtím než nám každý projekt začne, si nejdříve zjistíme informace o předmětu, který chceme vyrábět. Děti si tak lépe propojí informace o věcech kolem sebe a tyto znalosti budou moci uplatnit v dalších předmětech.

Více

Vědecký klub

Zajímáš se o svět kolem sebe? Chceš se dozvědět, jak věci fungují? Baví tě zkoušet různé experimenty? Jestli tvá odpověď zní "ANO", tak je tento vědecký kroužek určený právě pro tebe!  Zjistíš tu například, proč sopky vybuchují, jak vzniká déšť a mnoho dalších zajímavostí. Čekají nás laboratorní pokusy a výroba slizu, modelíny a další zábavné vědecké tvoření. Připrav se na svět plný objevů. Těším se na spoustu nadšených tváří při zkoumání vědy a techniky. 

Více

Bricks for Kidz

Hodiny s Bricks 4 Kidz nabízí pozoruhodný zážítek pro děti, kdy se děti učí, staví a hrají si …s kostkami LEGO®.

Program Bricks 4 Kidz® je založen na plánech speciálně vypracovaných inženýry a architekty. Děti se učí a hrají si s kostkami LEGO® při stavění modelů na téma zvířata, lidské tělo, hudební nástroje, dopravní prostředky, sportovní aktivity, přírodní sily nebo atrakce ze zábavních parků. Mladší děti staví s kostkami LEGO DUPLO® a starší děti staví s kostkami LEGO Technic®. Speciálně připravené a sestavené stavebnice a tématicky připravené modely zapojí a podpoří zvídavost a tvořivost dětí. Vše vede ke spontánní hře, při které se děti vzdělávají a která dále rozvíjí jejich motorické ale i sociální a komunikační schopnosti.

Více

Kreativní klub pro holky i kluky

Rád tvoříš, nebojíš se experimentů a trpělivé práce? Máš fantazie na rozdávání a šikovné ruce?

Tak neváhej a zapiš se do kreativního klubu, kde se seznámíš s různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi. Nahlédneš do dějin umění a seznámíš se s díly některých umělců. Vyzkoušíš si práci s různými materiály- od přírodnin, přes korálky, drátky, látky...

Těším se na Tebe a Tvé originální nápady!

 

Kreativní klub je určen pro každého, jehož záliba či talent směřují k výtvarnu. Důraz je kladen na rozvoj dětské fantazie, zručnosti a vlastního tvůrčího projevu.

Více

Logopedický český klub

V českém logopedickém klubu děti rozvíjejí svůj mateřský jazyk, rozšiřují slovní zásobu, procvičují správnou výslovnost a tříbí vyjadřovací schopnosti. Prostřednictvím českých básniček, pohádek a příběhů i jejich dramatizace, povídání o ročních obdobích a písniček, říkanek, hádanek, jazykolamů, přísloví i tradičních slovních a pohybových her se seznamují s českými tradicemi a zvyky a zároveň rozvíjejí komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.

 

Děti získají znalosti a vědomosti, které jim usnadní plynulý přechod do předškolní přípravy a logopedické prevence v zelené třídě.


Více

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu bude probíhat každou středu od 15:00-15:45.

Co se děti naučí: rytmus, artikulaci, správné vedení melodie, rozvíjení hudebního sluchu. Zpívat se bude jak v anglickém tak v českém jazyce.

Kroužek povede paní učitelka Žaneta Pelcová, DiS.

Více

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.