Tým soukromé jazykové školky Bumble Bee

 Vítejte na stránkách, kde se podrobně seznámíte s lidmi v týmu Bumble Bee. Na úvodní stránce naleznete podrobné informace o vzdělání a zkušenostech lidí, kterým svěřujete své nejdražší. Přesvědčíte se, že jsou v rukou opravdových profesionálů. Všichni na sobě neustále pracují, absolvují další školení a semináře, na kterých si i nadále rozšiřují svojí kvalifikaci.

Každý z lidí v Bumble Bee má však ještě svůj osobní profil, kde se dozvíte něco o jeho osobnosti. Možná vás bude zajímat, čím jsou tito lidé v soukromí, když zrovna neučí vaše děti.

Nina Gubbinsová

Nina Gubbinsová

Ředitelka

Jmenuji se Nina Gubbinsová a nadcházející školní rok 2016 – 2017 bude mým již sedmým v Bumble Bee. Číslo sedm, je mým šťastným a jsem přesvědčena, že bude i šťastným pro Bumble Bee! Tento školní rok bude rokem "kvality", kdy se my všichni i s dětmi budeme snažit o kvalitu ve všech směrech každodenního života. V přístupu k lidem, k věcem a vztahům. Ráda bych společně se svým skvělým týmem ukázala, že tradiční kvality jsou v naší společnosti nezapomenuty.

Anglický jazyk používám na denní bázi i doma s manželem, který je z Nového Zélandu a vychováváme děti v bilingvním prostředí. Tato zkušenost mi umožňuje se vcítit do mnoha situací, které zažívají rodiče jak v klasicky české rodině, tak i v bilingvní a nebo rodiče cizinci, vychovávající děti v České republice.

Můžete se na mne obrátit s dotazy týkající se Bumble Bee a Vašich dětí a čehokoliv co budete potřebovat nám sdělit nebo nám nabídnout. 

Profil

Jana Kozohorská

Jana Kozohorská

Manažerka pro pedagogickou a edukativní oblast

Jmenuji se Jana Kozohorská a v Bumble Bee pracuji již od roku 2009. I letošní školní rok budu vykonávat pozici manažera pro pedagogicko - edukativní oblast. Jsem zodpovědná za celkový vzdělávací program a také povedu tým učitelů. Ráda se s Vámi osobně setkám a sdělím Vám více o naší anglické školce.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu (obor předškolní a mimoškolní pedagogika). Po maturitě jsem se v roce 2005 přestěhovala do Prahy, kde jsem čtyři roky pracovala s dětmi v anglicky mluvících rodinách. V roce 2012 jsem úspěšně zakončila rozšiřující studium pre-primární a primární pedagogiky, které bylo vedené plně v anglickém jazyce, kde jsem získala mnoho teoretických i praktických zkušeností ve výchově a rozvoji dětské osobnosti. 

Můj život je neustálý proces učení se nových věcí kdykoliv, kdekoliv a odkohokoliv. Baví mě žít aktivně a moc ráda se raduji z maličkostí, které činí život tak úžasným. 

Už se moc těším na náš nový start s Vámi!

Miroslava Benešová

Miroslava Benešová

Školní psycholožka

Jmenuji se Miroslava Benešová a s Bumble Bee spolupracuji jako psycholog a poradce již osmým rokem. Obracet se na mě můžete s otázkami vztahujícími se ke zdravému psycho-sociálnímu vývoji dětí, jejich fungování a adaptaci ve školce i rozvíjení jejich dovedností. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pokračuji v postgraduálním studiu na Fakultě lékařské. Jsem také psychoterapeut s psychoterapeutickým výcvikem v přístupu Person Centered Approach C. R. Rogerse a věnuji se rovněž koučování. Pracuji jako psychoterapeut na Psychosomatické klinice a ve své vlastní praxi.

Práce s dětmi i dospělými je pro mě neustálou inspirací a těším se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.


Profil

Mgr. Petra Antoňová

Mgr. Petra Antoňová

Učitelka žluté třídy

Jmenuji se Petra Antoňová a ve školce Bumble Bee pracuji od roku 1999. Učím nejmenší děti ve Žluté a Červené třídě a zároveň vedu v odpoledních hodinách zájmové kroužky pro starší děti. 

Své pedagogické vzdělání jsem získala na Střední pedagogické škole v Litomyšli a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Anglický jazyk jsem studovala na Camden College of English v Londýně. 

Svoji práci s malými čmeláčky mám ráda pro její tvořivost a pestrost. Každý náš den je jiný, neopakovatelný a vzájemně obohacující. Děti dodávají svoji radost, fantazii a bezprostřednost, já své nápady a zkušenosti, lásku k hudbě a pohybu. Snažím se, aby nás písničky, říkanky, rýmy a pohyb provázely na každém kroku a aby děti vstřebávaly angličtinu co nejpřirozenějším způsobem, tedy hrou.

 

Profil

Mgr. Olga Jokschová

Mgr. Olga Jokschová

Učitelka červené třídy

Jmenuji se Olga Jokschová a jsem učitelka červené třídy. V Bumble Bee pracuji od roku 2005. Jsem absolventem Střední pedagogické školy v Litomyšli a svůj vysokoškolský titul jsem získala na   Pedagogické fakultě MU v Brně. Jazykové znalosti jsem nabyla během svého šestiletého pobytu v  USA a studiem na Norwalk Community College ve státě Connecticut.

Práce s dětmi mě vždy velice bavila a naplňovala. Čas s nimi strávený byl neopakovatelný, a tak jsem vždy velmi ráda využila příležitostí vstoupit do jejich světa fantazie, kde se stává každý den jedinečným. Jako učitelka si vážím možnosti podílet se na jejich rozvoji , být u zrodu jejich prvních kamarádství, vnímat radostnou atmosféru při hrách, pozorovat  jak se stávají samostatnými a jak si osvojují a posléze uplatňují pravidla slušného chování v rámci skupiny. Velice se těším na naši společnou cestu, během které se mnohé naučíme a zároveň zažijeme spoustu hezkých chvíli.

Profil

Holly Van Order

Holly Van Order

Učitelka modré třídy

Jmenuji se Holly Van Order a v tomto školním roce budu učitelkou Modré třídy. Vyrůstala jsem ve slunném státě Kalifornie a už dva roky bydlíme s manželem v krásné Praze. V uplynulém roce jsme pracovala ve dvou soukromých školkách na částečné úvazky. Jsme absolventkou dvou univerzitních oborů: sociální a výchovné zdraví a matematické a přírodní vědy. Po celou dobu studií jsem pracovala ve státním programu určenému vzdělávání dětí. Moje práce zahrnovala práci s dětmi ve skupinách a také s jednotlivci, v závislosti na potřebách dětí a předmětu. Již více než 7 let pracuji s dětmi různých věkových skupin. 

Moc mě těší, že jsem se mohla stát součástí týmu v Bumble Bee.

Profil

Will Lancaster

Will Lancaster

Učitel zelené třídy

Jmenuji se Will Lancaster a v Bumble Bee budu pracovat jako učitel zelené třídy. Pocházím z New Orleans, Louisiany a také jsem žil nějakou dobu v Německu. V současné době žiji v Praze. Po vystudování univerzity v Lousianě jsem se stal plně kvalifikovaným učitelem. Po studiích jsem se rozhodl společně s mými přáteli cestovat a mé cesty mě zavedly až do Prahy. Měli jsme společnou touhu a tou bylo získávat další zkušenosti v učitelské praxi. Mám za sebou téměř pět let praxe s různými věkovými skupinami dětí (od těch nejmladších až po ty starší školní). Těším se na další posun a nabírání nových teoretických i praktických zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání dětí právě tady v Bumble Bee. Pracovat jako učitel mě opravdu baví a bude mi ctí přinést energii a nadšení dětem v zelené třídě.

 

Profil

David Metaxas

David Metaxas

Učitel zelené třídy

Jmenuji se David a jsem učitel v Zelené třídě

Narodil jsem se na Bermudách, ale brzy poté jsme se s rodiči přestěhovali na podstatně chladnější, deštivější a větrnější místo - Isle of Man, ležící v Irském moři. Na tomto skvělém místě jsem strávil dětství, ale potom mě touha poznávat svět odvedla jinam. Nejprve to byla Vysoká škola umění v Anglii, kde jsem studoval keramické plastiky, a pak následovalo desetileté cestování po světě. Můj zájem o cestování, kulturu, umění, četbu, hudbu a sport přetrvává i nadále. Před třinácti lety jsem potkal v Austrálii svou českou přítelkyni a o tři roky později jsme se rozhodli usadit v Praze. Česká republika má v podstatě vše, co k životu potřebuji a moje práce ve školce Bumble Bee je toho velkou součástí. Nadcházející školní rok je mým jedenáctým. Jsem moc rád, že jsem našel školku a tým lidí, kteří si cení tak vysoko vzdělávání prostřednictvím kreativity. 

Těším se na další rok plný zábavy při přípravě dětí v širokém spektru dovedností důležitých pro jejich budoucí vzdělávání.


Profil

Bc. Helena Sladomelová

Bc. Helena Sladomelová

Odpolední specialistka, řečový preventista

Jmenuji se Helena Sladomelová a pocházím z Prahy. V Bumble Bee působím, s přestávkou na mateřskou dovolenou, již 14 let. Pracuji zde jako učitelka a preventista řečové výchovy. 

 Má cesta k učitelské práci začala na Střední pedagogické škole, kde jsem v roce 1991 maturovala.  Po maturitě jsem odcestovala do Kanadského Toronta, kde jsem se dva roky věnovala práci au-pair a později zde pracovala jako výpomoc v místní mateřské škole. Po celé dva roky jsem se věnovala studiu anglického jazyka v místní jazykové škole. Ve studiu jsem pokračovala i po návratu do České Republiky na jazykové škole British Council v Praze. V letech 2011 – 2014 jsem vystudovala speciální pedagogiku na Universitě Jana Amose Komenského v Praze. Dále jsem absolvovala čtvrtletní akreditovaný vzdělávací kurz logopedie a logopedické prevence. 

Mezi mé mimoškolní záliby patří má rodina, četba knih, kultura nebo třeba výtvarné aktivity. Má cesta k povolání paní učitelky začínala již v dětství, kdy jsem si hrála doma na školu. Touha být paní učitelka a vztah k dětem mě dovedl ke studiím na Střední pedagogické škole. Práce s dětmi mě velmi naplňuje. Každé dítě je individualita, kterou je třeba rozvíjet a která mě motivuje, jak s dítětem pracovat. Při své práci vycházím z potřeb, zájmů a názorů každého dítěte. Mám velkou radost, když děti baví činnosti, které spolu děláme, užívají si je a to je pro mě odměnou. Těším se na práci s Vašimi dětmi i na naše vzájemné setkávání. 

Profil

ALENA MUDROVÁ

ALENA MUDROVÁ

Externí učitelka

Jmenuji se Alena Mudrová a pocházím z Prahy.
Vystudovala jsem na Pražské konzervatoři hudebně - dramatický obor. Během 6ti let studia jsem měla možnost získat mnohé zkušenosti v oblasti divadla, hudby a tance. Během studia jsem měla možnost pracovat s českými i zahraniční režiséry. Studium jsem zakončila titulem DiS v umělecké práci s dětmi. Nyní studuji třetím rokem pedagogiku na Universitě Karlově v Praze.
V BumbleBee jsem začala pracovat listopadu roku 2013 jako odpolední učitel. Předtím jsem rok pracovala s dětmi na dramatickém oddělení v DDM na Praze 4.
Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje. Příprava odpoledních mini-clubů je pro mě vždy příjemná kreativní činnost. Mým cílem je tvořit program, který bude děti bavit a podporovat jejich tvořivé schopnosti. Možnosti pracovat v Bumblebee si vážím.

Irena Krejčíková

Irena Krejčíková

Hospodyně

Jmenuji se Irena Krejčíková, pracuji v Bumble Bee jako hospodyně

Jsem zodpovědná za komunikaci s dodavateli, objednávání, za přípravu a servírování svačin a obědů. Dále dohlížím na dodržování veškerých hygienických předpisů týkajících se stravování a na správný způsob stolování, na který dbáme již u dětí předškolního věku. Kontroluji také dodržování stravovacích omezení.

Pracovní zkušenosti jsme získala 10letou praxí v hotelu Intercontinental jako cukrářka.

 Můžete se na mne obrátit s dotazy ohledně apetitu Vašich dětí, ráda se Vám budu věnovat.

Pavel Kroužek

Pavel Kroužek

Řidič školního autobusu

Jmenuji se Pavel Kroužek, pocházím ze Sezimova Ústí a v Bumble Bee pracuji devátým rokem na kombinované pozici řidiče školního autobusu, údržbáře a zahradníka.

Těším se na nový školní rok a na nové tváře dětí, kterým se rozzáří oči kdykoliv vidí náš žlutý BB Bus :-)

Mapa stránek

All rights reserved. Bumble Bee, mezinárodní jazyková mateřská škola.